Gramatica Ortodoxiei

Gramatica Ortodoxiei

Mihail Neamţu, Gramatica Ortodoxiei. Tradiţia după modernitate, Editura Polirom, Iaşi, 2007

Mihai Şora (Prefaţă): “Lucrarea propune o abordare complexă a Ortodoxiei, pornind de la premisa că traumele istorice ale României au creat o manieră deseori eronată de a înţelege şi de a trăi religia creştină. Deschiderea spre modernitate, abandonarea clişeelor şi un examen lucid a ceea ce ştim şi credem sînt obiectivele pe care şi le propune autorul. Stilul elevat, literar şi modernitatea metodei de abordare recomandă această lucrare ca pe o lectură placută şi foarte folositoare. Mihail Neamţu comentează cîteva întîlniri paradigmatice între ecclesia şi universitas, găzduite sub zodia modernităţii. Hermeneutică, epistemologie, fenomenologie, istoria religiilor sau politică sînt doar cîteva teme analizate dintr-o perspectivă îndatorată creştinismului patristic, dar ancorată în prezentul istoric european.”

Gelu Sabău: “Cartea de faţă se prezintă ca o apariţie oarecum inedită în peisajul cultural autohton. Ineditul ei este dat de concurenţa mai multor elemente: stilul autorului – proaspăt şi atît de străin de stereotipiile limbajului de lemn al teologiei, practicat la scară largă în strîmta noastră cetate –, de temele şi autorii puşi în discuţie – autori necunoscuţi sau, în cel mai bun caz, marginali circuitului de idei autohton (A. Louth, M. Henry, J. Milbank) – şi, probabil, şi datorită efectelor pe care acest tip de discurs reuşeşte să le trezească în public – pentru că, într-adevăr, nu prea intră în tiparele obişnuinţei noastre ca un discurs teologic să-şi facă simţite ecourile între zidurile cetăţii. Scopul explicit al cărţii este de a ne vorbi despre tradiţia de după (dincoace de) modernitate, o modernitate care şi-a consumat propriile proiecte, ajunsă la sfîrşitul propriilor speranţe – speranţe care s-au dovedit însă de multe ori a fi iluzii. Este o modernitate împotmolită în sfîrşitul (inevitabil) al nihilismului postmodern, ale cărui manifestări sînt descrise aproape pătimaş de autor în paginile cărţii sale.” (Dilema veche, Nr. 196, 8-14 noiembrie 2007)

Marius Vasileanu: “Mihail Neamtu este un tînăr intelectual care şi-a cîştigat deja un nume graţie scrierilor sale cu tematică creştin-ortodoxă şi de istorie a religiilor. Noua sa carte, Gramatica Ortodoxiei este în fapt confirmarea unui strălucit debut de acum doi ani cu Bufniţa din dărîmături. Insomnii teologice. Verbul discursului său este inteligent, inspirat, subtil, temele teologice pe care le abordează sînt nu numai dureroase pentru cei care şi-ar dori mai mult de la biserica ortodoxă, ci şi foarte bine scrise – un discurs cum rareori găseşti în acest spaţiu. Mînat de vervă şi de entuzism – în sensul originar al cuvîntului –, Mihail Neamţu anunţă o nouă generaţie de scriitori creştini care să fie deplin integraţi în Europa fără a mai folosi limbajul de lemn îmbrăcat în sutana falsei smerenii.” (Adevărul, 13 martie 2007)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s