Fiinţa eclesială

Fiinta eclesiala

Ioannis Zizioulas, Fiinţa eclesială, Editura Bizantină, 2007 (1996, 1981)

Patriarhul Teoctist (Cuvînt înainte): “Cartea de faţă însumează o serie de studii de mare profunzime, în care mitropolitul grec ne propune lărgirea orizontului eclesiologiei euharistice, pentru a lega în acest fel taina Bisericii de întreaga teologie cu implicaţiile sale existenţiale, ontologice şi filozofice. Nevoia de a clarifica modul de existenţă eclesial, centrat pe Sfînta Euharistie, îl obligă pe autor la abordarea prolemelor de ontologie. Preocupat, aşadar, de cercetarea premiselor ontologice ale eclesiologiei euharistice, dar şi a consecinţelor lor în planul cunoaşterii, Înalt Prea Sfinţia Sa se opreşte asupra analizei atente a relaţiei dintre adevăr şi persoană, persoană şi istorie, istorie şi mîntuire, mîntuire şi Biserică, Sfînta Treime şi Biserică etc.”

Ioannis Zizioulas: “Teologia ortodoxă este expusă pericolului de a dezîncarna istoric Biserica; Occidentul, dimpotrivă, riscă s-o confirme în istorie fie sub forma unui hristocentrism extrem – o imitatio Christi – lipsit de influenţa pnevmatologică esenţială, fie sub forma unui activism sau moralism social tinzînd să joace în Biserică rolul de chip al lui Dumnezeu. Prin urmare, cele două teologii, orientală şi occidentală, au nevoie de o întîlnire în profunzime spre a putea regăsi sinteza patristică veritabilă, care le punea la adăpost de pericolele mai sus citate. Fiinţa eclesială nu trebuie să se despartă niciodată de exigenţele absolute ale fiinţei lui Dumnezeu – adică de natura sa eshatologică – dar nici de istorie. Dimensiunea instituţională a Bisericii va trebui să întrupeze natura sa eshatologică, fără a face să dispară dialectica dintre acest veac şi cel ce va să vină, dintre necreat şi creat, dintre fiinţa lui Dumnezeu şi cea a omului şi a lumii. Dar cum poate fi realizat în eclesiologie echilibrul ce constă în a lega fiinţa eclesială de fiinţa lui Dumnezeu şi istoria de eshatologie, fără a distruge relaţia lor personală reciprocă? Pentru aceasta, trebuie regăsită importanţa decisivă a Euharistiei în eshatologic.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s