Fundamente ale credinţei creştine

Fundamente ale credinţei creştine

James Montgomery Boice, Fundamente ale credinţe creştine. O prezentare accesibilă a teologiei protestante, Editura Institutului Biblic “Emanuel”, Oradea, 2000

Emil Bartoş (Prefaţă la ediţia în limba română) : “Lucrarea lui Boice este o carte de teologie sistematică din categoria acelor lucrări (foarte rare, de altfel) care reuşesc să îmbine fericit partea de dogmă, istorie şi filosofie cu partea de practică. Cartea în sine este structurată în mare parte după modelul clasic al teologiilor sistematice apusene, excepţie făcînd includerea unor capitole de teologie aplicată şi inversarea ordinii de prezentare (cum ar fi doctina despre Biserică după lucrarea Duhului Sfînt). Considerăm însă drept cea mai însemnată contribuţie a acestei cărţi la oglindirea gîndirii reformate este reuşita lui Boice de a realiza un echilibru între teologia raţională şi teologia experienţială. Aproape fiecare capitol şi subcapitol, după ce prezintă cu stricteţe bazele biblice şi doctrinare, caută să limpezească ideile mai dificile cu ilustraţii simple, cu scopul de a scoate în evidenţă esenţa teologiei creştine. De aceea, Boice renunţă la critica aridă, la intersectarea constantă cu gîndirea teologică liberală sau la dezbateri teologice considerate inutile, raportate la beneficiul cititorului. Manualul de teologie al lui Boice se încadrează în zona cărţilor de teologie accesibile, adică răspunde şi aşteptărilor cititorului nespecialist care doreşte cunoaşterea sau interpretarea unor probleme teologice elementare.”

James Montgomery Boice (Prefaţă): “Domeniul acoperit de acest volum este o excepţie, cel puţin în opinia mea. Ani la rîndul am aşteptat o carte care să poată fi pusă în mîinile unei persoane interesate (în special a uneia care s-a convertit de curînd la creştinism), care să aibă de cîştigat de pe urma unei comprehensive treceri în revistă a credinţei creştine, o teologie elementară de la A la Z. […] Cu toate că teologia pe care o prezint este de sorginte calvină, lucrarea de faţă nu este o reluare a operei lui Calvin, deşi îi datorez mult acestuia. Mai degrabă, este o încercare (a) de a acoperi acelaşi domeniu într-un limbaj cît mai comprehensiv, dar în acelaşi timp (b) de a introduce teme pe care Calvin nu le-a abordat, dar comportă o evaluare actuală şi (c) de a circumscrie, într-o manieră diferită de cea clasică, doctrina la contextul şi problematica contemporană.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

3 Responses to Fundamente ale credinţei creştine

  1. Pingback: Blogocritică: Despre (discursul despre) convertire « România Evanghelică

  2. Pingback: Noul Testament în 60 de zile (57) « România Evanghelică

  3. Pingback: Teologie | Dictionar teologic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s