Trilogia

Trilogia

Francis A. Schaeffer, Trilogia, Editura Cartea Creştină, Oradea, 2002

Lane T. Dennis (Prefaţa editorului): “Trilogia aduce împreună într-un singur volum cele trei cărţi fundamentale ale lui Francis A. Schaeffer. Schaeffer a considerat aceste trei cărţi esenţiale pentru tot ceea ce a scris (23 cărţi cu totul). […]

Dumnezeu care există a fost scrisă prima; ea pune temelia, stabileşte terminologia şi enunţă teza de bază. În această carte, dr. Schaeffer arată cum gîndirea modernă a abandonat ideea de adevăr, cu consecinţe tragice în fiecare domeniu al culturii – de la filozofie, la artă, muzică, teologie şi în interiorul societăţii ca întreg. Singura speranţă, argumentează dr. Schaeffer, este să confruntăm cultura noastră cu adevărul creştin istoric – prezentat cu compasiune şi fără compromis şi trăit deplin în fiecare domeniu al vieţii personale şi comunitare.”

Evadare din raţional completează prima carte, dezvoltînd aceste principii în domeniul filozofic al naturii şi harului. Mai mult, Evadare din raţional aduce o contribuţie semnificativă arătînd cum cultura modernă a crescut din rădăcini corupte, care merg înapoi pînă în Evul Mediu tîrziu.

Ultima carte din trilogie este El există şi nu tace. Aşa cum explică dr. Schaeffer în cuvintele sale, ‘cartea aceasta tratează una din întrebările fundamentale: cum cunoaştem şi cum ştim că cunoaştem. Dacă epistemologia noastră nu este corectă, toate celelalte lucruri vor fi greşite.’ Astfel, Schaeffer argumentează că gîndirea modernă este fundamental greşită în presupoziţiile ei referitoare la cum cunoaştem şi ce cunoaştem. În contrast cu tăcerea şi disperarea omului modern, Schaeffer arată că îl putem într-adevăr cunoaşte pe ‘Dumnezeu care există’ deoarece ‘El nu tace’.

Nu am exagera dacă am spune că aceste trei cărţi au avut un impact deosebit asupra unei generaţii de creştini de-a lungul ultimelor trei decenii.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s