Augustin, un amator…

Marius David Cruceru, Augustin, un amator – Studiu asupra terminologiei filozofico-teologice de influenţă grecească în tratatele tîrzii ale lui Augustin, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2006

Alexander Baumgarten: “De departe, această lucrare a lui Marius Cruceru poate reorienta întreaga literatură augustiniană de limbă română din ultimii ani. Dacă pînă aici am avut de-a face cu abordări dinspre teologie sau dinspre filozofie care au reconstruit abil şi matur concepte augustiniene, plasîndu-se totuşi sub riscul preluării echivoce a surselor lingvistice ale teologiei lui Augustin în traducerea lor în limba română şi, implicit, în gîndirea care le-a avut ca obiect, întîlnim acum o redirecţionare radicală. Noutatea cărţii constă, mai întîi, în faptul că porneşte, în reconstrucţia cîtorva concepte, de la limba lui Augustin. Fiind iniţial o teză de doctorat coordonată de distinsa profesoară Lucia Wald, cartea lui Marius Cruceru încearcă saltul – cu toate instrumentele filologului – de la filologie la filozofie şi teologie, propunîndu-şi să ne convingă de faptul că aceasta este calea prin care putem stabili o legătură autentică cu augustinismul originar, dar şi înţelege sensul actualităţii tratatelor lui Augustin.” [Dilemateca, Nr. 23, Aprilie 2008]

Lucia Wald: “Lucrarea domnului Marius Cruceru reprezintă o contribuţie valoroasă nu numai pentru rezolvarea problemei limbajului teologic augustinian de influenţă grecească, temă centrală a cărţii, dar şi, dată fiind larga perspectivă din care este ea tratată, o întregire a cunoştinţelor noastre referitoare la personalitatea complexă a scriitorului latin, inovator nu numai în probleme de filozofie teologică, dar şi de terminologie şi semantică latină.”

Francisca Băltăceanu: “Rolul esenţial al lui Augustin în crearea limbajului teologic al Occidentului este studiat dintr-un unghi de vedere care are drept trăsături specifice: urmărirea modului în care acesta se raportează la terminologia şi sistemul conceptual al Părinţilor greci, selectarea unor anumiţi termeni şi a unor opere cu valoare de reprezentativitate maximă în context şi, mai ales, evitarea din principiu a oricărei ‘eisegeze’, a impunerii unor diferenţieri, sistematizări şi semnificaţii ulterioare asupra unei opere care e străină de ele. ‘Să-l lăsăm pe Augustin să spună ce are de spus’ poate fi consdierat scopul autorului.”

Eugen Munteanu: “Importanţa temei alese, adecvarea metodelor de studiu la specificul materialului cercetat, siguranţa cu care autorul manevrează inventarul conceptual linvistico filologic, filosofic şi teologic, acuitatea şi corectitudinea analizelor, amploarea neobişnuită a documentării efectuate, acurateţea formulărilor şi justeţea concluziilor finale, sînt cîteva din elementele şi caracteristicile lucrării domnului Cruceru.”

Marius Cruceru: “Augustin este un amator în prim sens al cuvîntului, nu ca antonim al profesionistului şi specialistului, ci este iubitor pasionat, iubitor al tuturor lucrurilor bune. Nu doar al acelora care l-au fascinat şi pe care nu le-a putut perfecţiona niciodată, cele care îl atrag în domenii în care ar putea deveni incompetent, incompetenţă pe care o ascunde sau o arată cu atîta graţie, ci este pasionat de acelea care îl vor conduce pe drumul desăvîrşirii spirituale: filozofia, filologia, retorica, muzica, psihologia, sociologia. […] Augustin este un amator de retorică, amator de filozofie, un amator de Cicero, un amator de teologie greacă, un amator de limbă greacă, amatorismul său însă va suporta metamorfoze de-a lungul întregii vieţi, mai ales după convertirea la creştinism, va deveni amator de Dumnezeu: Hoc esse philosophari: amare Deus. Aceasta este adevărata filozofie: să Îl iubeşti pe Dumnezeu. Aceasta este şi adevărata teologie augustiniană.”

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s