Când leul rage

Prezentare pe ultima copertă:

Cercetarea cărții Amos a urmat de-a lungul secolelor și mai ales în ultimele decade un traseu inspirat de evoluția cercetării biblice în general și a criticii Vechiului Testament și a mișcării și literaturii profetice în particualar. Acest comentariu vine după mai bine de 30 de ani de la publicarea primei lucrări de acest fel în limba română asupra profeției lui Amos.

Pentru facilitarea lecturii profeților în general, capitolul introductiv abordează particularitățile discursului profetic din perspectiva criticii literare, cu exemple din scrierile profeților israeliți. Al doilea capitol trece în revistă problemele de natură introductivă ale cărții Amos, chestiuni care privesc autorul, data scrierii, calitatea documentului și a scriiturii, structura literară, conținutul teologic și relația sa cu Noul Testament.

Următoarele capitole sunt consacrate celor cinci secțiuni majore ale profeției. Textul este studiat pe unitățile impuse de structura poetică a discursului profetic. Este acordată atenție atât chestiunilor de natură literară și gramaticală, cât și celor de context socio-cultural și istoric. Accentul este pus pe textul existent în defavoarea investigării posibilelor surse.

La capătul muncii sufletului de a percepe mesajul lui Amos, dincolo de oracole și vedenii, se află lumea revelației lui Dumnezeu care ne paote încălzi sufletul și ne poate da direcție chiar și în secolul al XXI-lea.

Când leul rage – Silviu Tatu, Societatea Biblică din România, Oradea, 2010, 361 pag.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s