Suicidul. O analiză teologică

suicidul

Suicidul. O analiză teologică – Emanuel Adrian Sârbu, Editura Ars Academica, București, 2011, 327 p.

Din prezentarea pe ultima copertă:

Dr. Emanuel Adrian Sârbu, “în calitatea sa de teologi, filolog, sociolog şi psiholog, deţine suficiente calităţi şi cunoştinţe pentru a se aventura într-un demers atât de ambițios precum cel de față, el fiind doctor în teologie, membru fondator al Asociației de Suicidologie, inițiatorul unei noi paradigme disciplinare – suicidologia integrativă – și, de asemenea, inițiatorul unui site care oferă sprijin emoțional și consiliere persoanelor cu comportament autodistructiv și supraviețuitorilor acestora”. (Prof. Univ. Dr. Vasile Talpoș, Universitatea din București)

“Cartea Suicidul. O analiză teologică reprezintă o contribuție științifică deosebit de importantă în dezbaterea unei complexe problematici: sinuciderea, ca punct terminus al existenței – domeniu de mari dimensiuni și cu implicații profunde, rezultatul unui proiect de cercetare științifică de anvergură, ambițios realizat de un cercetător tânăr, având o solidă formație științifică și profesională, multi- și inter-disciplinară.” (Prof. Univ. Dr. Ștefan Costea, Universitatea Spiru Haret din București)

“O gamă largă de argumente logice și empirice reușesc să arate că nu doar teologiile creștine ar avea de câștigat prin integrarea studiilor din alte domenii științifice, ci și suicidologia în sine ar beneficia de pe urma încorporării teologiei creștine în cadrul acestei științe multidisciplinare, inclusiv în vederea eficientizării măsurilor practice de protecție, intervenție și prevenție privitore la suicid.” (Conf. Univ. Dr. Alexandru Neagoe, Universitatea de Vest din Timișoara)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s